DivineSoul
 
Dit design er det vigtigste i dit liv. Det er af afgørende betydning at du behandler dig selv som den du er, og ikke prøver at være en anden. Det kan ikke nytte noget at du behandler dig selv som en traktor, hvis du i virkeligheden er et unikt laboratorie-udstyr til millioner af kroner. Der er intet galt i at være en traktor, men den kan ikke det samme som laboratorieudstyret. Den har langt mere power, men ikke så fine analysemuligheder. Så de er blot skabt med forskellige forskellige formål.
– Human Design fortæller dig hvordan du bedst håndterer forskellige energier og sætter fokus på dine styrker og din type, og dermed kan du selv skabe din egen fremtid, nøjagtigt som du vil have den!
Du blev født på et bestemt tidspunkt og på et bestemt sted, en åbning i tid og rum, der er skabt nøjagtigt til dig. En åbning, hvor alle døre åbner sig for dig.
 
Derudover er du også programmeret i dit underbevidste, med 4-7 generationers arv fra dine forfædre, og alle disse elementer giver nogle bestemte kvaliteter ved dig. Det er nærmest som om disse 26 grundtoner tilsammen udgør en harmoni, som er DIN melodi. En melodi som du elsker at danse til. Din helt egen unikke harmoniske symfoni, og den du er kommet her til jorden for at spille, så andre kan få glæde af den. Din musik, din vibration og der hvor du harmonerer totalt med hele universet er, når du svinger med denne vibration.

Så Human Design er ikke en krystalkugle, hvor du kan se hvad der ligger i fremtiden til dig, men et værktøj og redskab der giver et overblik over hvilke toner, du kan lave melodier med i dette liv. Hvilke strenge du skal spille på, for at få dine drømme opfyldt. Dine drømme som jo er din sjæls melodi og det du er her for at virkeliggøre. Når du begynder at leve dit liv fra dette perspektiv og med denne bevidsthed om hvem du er og hvorfor du er her, så bliver livet pludselig meget mere meningsfuldt og det er ligesom du opnår et helt nyt niveau af selvbevidsthed og selvsikkerhed.
 
At prøve at leve sit liv efter andres normer og præferencer, er som at gå i tøj der ikke passer. Det er ubehageligt. Du kan godt vænne dig til det, men når du først har prøvet skræddersyet tøj, vil du naturligvis ikke have andet

Når du begynder at leve efter dit eget Design, vil du holde op med at banke på de forkerte døre, og i stedet forsøge at bringe dine inderste drømme til virkelighed. Du begynder at leve dit liv, som det var meningen fra starten af, og bliver en bevidst medskaber af dit eget liv, i stedet for blot at følge med flokken.

At vide hvem du er og hvordan du bedste spiller netop DIN harmoni, skaber klarhed, sikkerhed og selvtillid.

Alle genkender sandheden når de hører den, og selve formålet med en Human Design Reading, er at lære at lytte til tonerne i din egen sang, så de bliver tydeligere for dig og du bedre kan spille og udtrykke dem.

I livet leder vi altid efter de personer, der harmonerer med vores lys, lyd og vibration. Det er dem som vi er her for at skabe vores liv sammen med.

Dette giver også en forklaring på, hvorfor der er nogle personer vi overhovedet ikke fungerer sammen med. Vi har ikke kemi med dem. Vi er ikke i harmoni med dem og det vil aldrig kunne gennemtvinges uden store omkostninger for din sjæls udvikling.
Alle leder i bund og grund efter deres grundfrekvens og det der er i harmoni med denne. Harmoni betyder ikke, at der er tale om ens toner, blot at de lyder godt sammen og giver en helhed.

”Der er kun én retning, hvor universet åbner ALLE døre for dig, og det er i dit talent, i din vibration”

Human Design beskæftiger sig med væsentlige punkter i din vibration, som udgør din harmoni.
Human Design

Dit Human Design fortæller dig om, hvilke energier du har med til denne inkarnation. Selvfølgelig er din sjælsenergi og tidligere livs oplevelser med til at bestemme nogle af de temaer du har at arbejde med, men dit Human Design fortæller dig, i detaljer, nøjagtigt hvilke energi-kanaler og porte du har tændt for i dette liv. Med andre ord, hvilke super-kræfter du har valgt at have.
Human Design fortæller også hvilket energisystem (fem forskellige) du har valgt at arbejde med, hvordan det er bedst for dig at træffe beslutninger. Ikke hvilken beslutning du skal træffe, men hvordan du kommer bedst frem til denne. Nogle skal lige sove på det, og andre lytter til deres mavefornemmelse. Andre igen vil virkelig profitere af at tage sig virkelig god tid. Det handler om hvor let man lader sig påvirke af andre menneskers følelser og tanker og stress!
Det er egentlig meget interessant at se, at årsagen til stress mange gange skal findes i et udefineret rodchakra, hvor den stress-ramte forsøger at tilpasse deres ydeevne efter andre folk, i stedet for at følge deres eget tempo. Nogle mennesker har brug for overblik og lige at tænke sig om en ekstra gang, inden de går i gang, men så er de til gengæld super-effektive. Dette er der desværre mange ledere der har misforstået. De forveksler tankefuldhed med dovenskab, da det i det ydre ser ud som om man ikke udfører noget, hvis man er faldet i staver.
Dit Human Design vil fortælle dig, hvilke energier du altid har til din rådighed i dette liv. Er det evnen til at tænke kritisk og få ting til at give mening, er du familiemenneske, hvordan påvirker følelser dig, er du en drama-queen og hvordan kan du vende det til noget super-positivt. Har du en historiefortæller-port, er du talentfuld uanset hvad du beskæftiger dig med. Er din pengekanal åben og hvilke områder og energier er dit stortalent. Hvor er der virkelig meget opmærksomhed i dit liv. Er det at følge livets flow, eller er du meget systematisk. Arbejder du i cirkler eller lineært eller helt anderledes i spring. Er du intuitiv og har overblik. Er du en starter. Uanset hvilke energier du har tændt, så har du et indbygget system for succes. Human Design fortæller dig hvilket.
Human Design bygger på I Ching og kabbalaen i forhold til planetstillinger og er et virkelig præcist redskab til at kende sig selv. Normalt tilbyder jeg kun denne reading til de mennesker der vælger et forløb hos mig, men lige nu er den åben for alle. Virkelig et værdifuldt redskab, hvis du vil vide hvem du er i dette liv. Og det er jo det du er her for at leve!

Viviane Aslaug