DivineSoul

Er du en stjernerejsende sjæl?

 Sjælen er et udtryk af det guddommelige princip. Sjælen er et redskab som det guddommelige princip bruger for at erfare sig selv som …......guddommelig og skaber. Sjælene er unikke og ingen sjæl er skabt nøjagtigt magen til en anden sjæl. Du er unik. Du er inkarneret på Jorden for at udtrykke DIN sjæls specielle gaver og talenter. Du er kommet her på Jorden for at udtrykke den du VIRKELIG er og LEVE DEN DU ER! Men ved du hvem du er? Kender du dig selv og netop dine gaver og talenter? Er du måske en stjernerejsende sjæl?

 

Hvis du føler:

- at du er anderledes end de fleste

- at du ikke rigtigt hører til noget sted.

- at du har specielle evner, som du ikke kan få til at virke.

- en frustration over at manifestationsprocessen tager tid

- en enorm retfærdighedssans

Hvis du er:

- Spirituelt interesseret

- Meget intuitiv

- meget intelligent (IQ højere end 120)

- interesseret i UFO'er og intergalaktiske begivenheder

- super-sensitiv både mht. mennesker men også mht. hvad du spiser

 

Hvis du har:

- viden om hvad der sker, inden det sker

- telepatiske evner

- specielle evner f. eks. Foretager astralrejser, taler med afdøde, telepatiske, telekinetiske evner, kan ”tale” med dyr, planter og krystaller.

- meget livagtige drømme.

- hvis du har let ved at gennemskue andre og ved hvis de lyver eller har skjulte dagsordener.

Hvis du bare kan svare ja til nogle få af tingene på denne liste, så er du sandsynligvis en stjernerejsende sjæl. Du har sikkert allerede en god fornemmelse om det.

Ca 2% af Jordens nuværende befolkning er det man kan kalde stjernerejsende sjæle. Der findes mange forskellige grupper som hver især har deres egne kendetegn. Nogle af de mest kendte og omtalte stjernerejsende i gennem de sidste 20 år, er indigo- og krystal-mennesker. De har kun inkarneret på Jorden i ganske få år, hvis man sammenligner med andre stjernerejsende fra f. eks. Sirius, Orion eller fra Plejaderne. Dem vi kalder indigo og krystalmennesker er kun en lille gruppe. Og eftersom det er nyt for mange af dem at inkarnere på Jorden, er det ofte børn (og unge voksne) der tilhører denne gruppe. De er generelt meget sensitive og har meget svært ved at kende reglerne i vores samfund, da deres egen hjemplanet er meget anderledes end Jorden og de som sjælegruppe ikke har så meget erfaring med jordiske forhold. Der er rigtig mange forskellige sjælegrupper der inkarnerer på Jorden og heraf er ca. 20 – 30 grupper kendte. Disse grupper har inkarneret på Jorden siden bevidstheden tog sin begyndelse på planeten. Mange af disse grupper har en omfattende sjæleviden om eksperimentets opsætning, om hvordan bevidsthed udvikler sig, og om spirituel udvikling generelt. Rigtig mange af disse gamle stjernerejsende sjælegrupper har meget viden om Lemurien og Atlantis, og kender til mange teknikker fra disse gamle samfund. Disse teknikker genopstår og bliver husket igen nu, fordi det er tid til at heale gamle sår og sorger. Derfor er der så mange der kanaliserer ”nye” teknikker ned. Jorden og menneskeheden trænger til at blive healet, så der kan blive plads til alt det nye der sker. Det er nu tid til at sjælene skal blomstre.

 

Det som alle de stjernerejsende grupper har tilfælles, er en indre viden om det guddommelige regelsæt (etiske regler; hvordan kan jeg udtrykke min guddommelighed for det højeste gode). De har en stor indre viden om hvordan spirituelle samfund fungerer andre steder i universet og på planeter hvor bevidstheden er noget højere i frekvens end den er her på Jorden.

De guddommelige love bliver ikke på nuværende tidspunkt fulgt her på Jorden, hvor menneskeheden generelt set stadig ikke har forstået, at de selv skaber den virkelighed de har, og hvor det i høj grad, stadig er det moralske regelsæt der hersker (moralske regler; hvad vil andre tænke, og hvad siger andre at jeg skal gøre).

Er det vigtigt at vide hvor man kommer fra?

For nogle vil det være vigtigt at vide, fordi de på den måde får bekræftet deres længsel efter stjernerne. For andre er det ligegyldigt. Generelt for alle sjæle, kan man sige, at i den nye tid, hvor der virkelig kommer fokus på de enkelte sjæle og de kvaliteter de bringer til Jorden, så vil det være et utroligt godt værktøj til at kende sig selv og vide hvad det er for nogle kvaliteter man mestrer på sjælsplan. På den måde bliver det muligt bevidst, at bringe disse gaver til Jorden og manifestere dem i den fysiske verden. Den sjælegruppe du tilhører, er også med til at definere det blueprint din sjæl har og dermed din personlighed. Med andre ord: Hvad er dit formål med at inkarnere på Jorden?

- Kom du for at bringe visioner om en bedre verden?

- Kom du for at genoprette alle de fejlkoder der er kommet i eksperimentet?

- Kom du for at heale mennesker og Jorden?

- Kom du for at stå for den tekniske udvikling af spiritualiteten?

- Kom du for at bygge det nye spirituelle samfund efter 2012?

- Kom du for at undervise?

- Kom du for at samarbejde med andre grupper for at få opstigningen af Jorden til at lykkedes?

- Kom du for at medvirke til udbredelse af den guddommelige sandhed, at vi alle er en?

- Er du en engel?

- Er du observatør for et af de Galaktiske råd?

- Kom du for at vise at alle kan manifestere deres eget liv, nøjagtigt som de vil have det?

Eller var der en helt anden årsag til at du valgte at inkarnere på Jorden?

Hvorfor inkarnerer stjernerejsende på Jorden?

Jorden er en unik udviklingsmulighed for sjælen, da man her på Jorden, som et af de eneste steder i universet, arbejder med kronologisk tid. Det betyder at manifestationsprocessen kan opleves og sjælen får lov at opleve sig selv som guddommelig skaber og eksperimentere med alle erfaringer både de positive og de negative. På Jorden har vi også det frie valg og dette betyder en unik mulighed for at udforske dualiteten. Sjæle står i kø for at inkarnere på Jorden og specielt i denne tidsepoke, hvor der er frit valg på alle hylder, og hvor vi har muligheden for at opleve et dimensionsskift, imens vi er i en fysisk krop.

Jorden har som planetarisk bevidsthed valgt at stige til 5. dimension og det kræver at en nøglemasse af bevidsthed hjælper Jorden. Dette er primært de stjernerejsende sjæle, da deres sjælsvibrationsniveau allerede befinder sig i 5. på vej til 6. dimension, og nogle er endda på vej til 7. dimension. Stjernerejsende bliver ofte frustrerede over at ting tager tid, i den fysiske dimension, specielt hvis de er ude af synkronicitet mellem deres krop og sjæl. Dette sker ofte hvis man prøver at passe ind i de rammer der er i det eksisterende samfund. Rigtig mange stjernerejsende sjæle har en tildens til at underspille den de virkelig er, og på den måde er de kæmper, der prøver at krybe ned i et pygmæ-kostume. Det passer ikke rigtigt sammen og giver enorme mængder af stress. I min verden er sygdom altid et udtryk for mislyd mellem krop og sjæl.

 

Sjælen har valgt at inkarnere på Jorden for at udvikle sig gennem erfaringer. Disse erfaringer skabes i samarbejde med andre sjæle og sjælegrupper. Derfor er det også en del af din udvikling at samarbejde med andre personer, enten som ligeværdig ”legekammerat” eller som mentor, hvor du viser vejen for andre, der ønsker at udvikle sig.

Hvis du er blevet nysgerrig og gerne vil vide mere om netop din sjælgruppe og om hvorfor DU har valgt at inkarnere i denne tid, så er det muligt at få lagt en sjæleprofil. En sjæleprofil er en læsning i Akashic Records, som beskriver hvilken sjælegruppe du tilhører, hvilken ærkeengel du har trænet med og hvilke områder som din sjæl er specialist i, hvilke specielle evner du har og hvordan du kan bruge dem i praksis. I profilen, bliver der også set på hvilke problemstillinger der holder dig tilbage fra at leve det liv du er skabt til.

Tiden er inde NU! Den nye tid er NU! Lev dit liv så DIN sjæl synger!

Jeg er Viviane Aslaug Divine. Jeg er spirituel rådgiver og læser i Akashic Records. Jeg arbejder som mentor og katalysator for at hjælpe folk med at overvinde de forhindringer de har, for at deres sjæl kan synge.

Det gælder ikke om at få alle med, men om at få dig selv med.

Er du interesseret i at vide om du er et stjerne-menneske, så bestil en sjæleprofil på 61 27 66 22 eller via e-mail under kontakt.

 

Viviane Aslaug