DivineSoul

Karma, hvad er det?

Karma, hvad er det?
Mange gange bliver vi, som mennesker, forvirrede. Nogle gange er det som om, at der er ti ting i vejen på én gang og vi føler ikke, at vi kan få hoved og hale i noget af det, vi oplever i vores hverdag. Vi vil gerne ændre vores verden, men vi ved ikke hvad det er, vi skal ændre, kun at ”noget” skal ændres. Og så tager vi fat i det overfladiske og ændrer på det ydre. Vi får måske en ny kæreste, vi flytter til et nyt sted, vi prøver en ny strategi for at blive hørt, eller vi får et nyt job. Alt sammen for at opdage, at vi stadig har samme problem. Kæresten bliver hurtig kedelig, huset roder, ingen lytter. Jobbet har samme kedelige indhold og lederen kan ikke forstå dig… Vi har altså ikke fået løst problemet, men kører i ring. Oplever de samme problemstillinger, blot med nye mennesker. Og det vi gør, svarer til at komme læbestift på badeværelses-spejlet og ikke kunne forstå, at vi ikke har noget på munden, når vi kigger i lommespejlet. Vi prøver at ændre på ydre omstændigheder i stedet for at ændre på indre omstændigheder i os selv.

Men der er heldigvis hjælp at hente i den åndelig verden. En af universets 7 grundprincipper er Karma, også kaldet loven om aktion og reaktion. Når du træffer et valg, så får du de konsekvenser, der svarer til det valg du har truffet, og konsekvenserne viser sig overalt i din hverdag. På den måde er alle mennesker født lige, for vi har alle 24 timer i døgnet, som vi har til rådighed. Om vi bruger dem foran fjernsynet, i-pad’en, computeren, eller om vi bruger dem til at udføre noget godt i verden, er ligegyldigt for karmaloven. Om vi bruger de 24 timer konstruktivt eller destruktivt er ligegyldigt for den skabende kraft (man dør bare hurtigere hvis man er destruktiv). Og det er så et spørgsmål om hvad vi vil bruge vores liv på. Det er det, der kaldes det frie valg. Vi er alle underlagt karmaloven, og den har intet at gøre med om man er ”et godt eller dårligt menneske”, da al fordømmelse er et menneskeskabt begreb. Karmaloven betyder blot, at det du sår på dit livs mark, er det du høster i livet. Og det betyder noget direkte, hvad det er for nogle bevidste valg du træffer i livet, og hvor meget du tager ansvar for dit eget liv.
Ikke for andres liv, men for dit eget livs vedkommende.

Lad mig komme med et godt eksempel. Vi har en rar gammel mand, som hele livet har været der for andre. Han har sat alt til side hver gang andre har brug for hjælp. Umiddelbart lyder han som en ”god” mand, men universet ser ham ikke som god. Han har nemlig ikke opfyldt det formål han selv havde i livet, men har tilsidesat sig selv, for at kunne tilfredsstille andre. Denne mand kan ikke forstå hvorfor han hele tiden møder mange mennesker, der udnytter ham og måske endda snyder ham. Han er jo så flink og gør altid alt det gode han kan komme i tanke om. Hvorfor er der så nogle, der ikke er gode mod ham?
Svaret skal findes i det valg han foretager karmisk. Han fortæller hele tiden universet, at andre mennesker er mere værd, end han er. Og det er hans sjæl naturligvis uenig i, så derfor får han hele tiden valget om at vælge sig selv frem for andre, at vælge den formålsfyldte vej for ham. Netop for at han kan ændre sin egen karma og dermed en positiv retning for sin sjæl.

Karmaloven er lige så præcis som tyngdeloven. Den er ens for alle. Der er ikke nogen tilfældigheder, kun momentum. Og vi er selv herre over hvad og hvordan vi tænker, og føler og hvilke handlinger vi vælger at udføre. Men det kræver udvikling og udvidelse af vores bevidsthed at træffe nye valg i vores liv.

Der findes faktisk forskellige former for karma. I den sammenhæng er det vigtigt at huske at karma faktisk også flytter med fra liv til liv. Så selvom du ikke er bevidst om det, kan grundårsagen til en karmisk påvirkning godt ligge flere liv tilbage. Det gælder bl. a. forskellige fobier som vandskræk og højdeskræk, men kan også være sådan noget som at stå offentligt frem med sine evner ( vi er mange der er blevet brændt på bålet eller latterliggjort for vores evner i andre liv). Det kan også gælde eder og forbandelser samt løfter vi har aflagt som gældende ”til evig tid”. Evig troskab, fattigdomsløfter, healingsløfter, ægteskabsløfter osv. Alt sammen noget der hæmmer os i vores nuværende liv, og som vi ikke kan huske, men som sjælen husker og som betyder at vi handler og vælger som vi gør. At vi ikke kan huske hvad der er sket i tidligere liv, fritager os nemlig på ingen måde for ansvaret for vores eget liv. Der findes 2 slags personlig karma. Optjent og aftjent karma. Eller man kan kalde det retfærdig og uretfærdig karma og de kan begge være fra dette liv eller fra tidligere liv. Derudover findes også genetisk karma, altså karma man har arvet fra sin slægt, og sagt ja til at arbejde med, inden man inkarnerede. Man skulle tro, at den aftjente karma ikke længere var aktuel, men det er den nogle gange og specielt ses det ofte, når valget og årsagen ligger i et andet liv. Det er den aftjente karma (hvor vi er begyndt at træffe nye valg, men stadig har hukommelsen om fortidens følgevirkninger) der gør, at vi føler at vi går i ring og historien gentager sig hele tiden.

Der er også karma der stammer fra fællesbevidstheden på Jorden. F. eks tilsvining af naturen, afbrænding af regnskoven, atomsprængninger, genmanipulation af planter og dyr, krige osv. Det er noget vi alle har et fælles ansvar for at løse og dermed får karma på. Lige som vi har et fælles ansvar for at stoppe forbrydelser mod menneskeheden (folkemord o.a.) Det kan godt være at du ikke personligt kan stoppe en krig i Irak (det var irakernes ansvar indtil resten af verden blandede sig), men du kan være bevidst og give din stemme til kende. Uanset hvilken holdning du har, så er den universelle lov indrettet sådan, at du ikke må træffe valg på andres vegne, eller gøre noget som kan skade andres frie valg for deres liv. Men du må vælge for dig selv. Og hvis du vælger ikke at vælge, så har du tilladt at andre bruger dig som deres legetøj for at styrke deres egen agenda.

Den kollektive bevidstheds karma, skal ændres sammen med andre mennesker i det man kalder fællesskaber. Og det gøres bedst ved at fokusere på det ønskede og ikke det uønskede. Man kan sige et fællesskab der fokuserer på gode formål i stedet for at gå i kamp og krig mod det uønskede.

Den personlige karma og den genetiske karma, er man nødt til at arbejde med personligt. Og det betyder i sin enkelthed, at du er nødt til at træffe nogle nye valg i dit liv, hvis du vil have et andet resultat end det du har lige nu. Og det kan godt være noget af en jungle at finde ud af, hvor man skal starte med at træffe nye valg. At træffe et nyt valg, betyder at gøre noget andet, end man plejer at gøre. Ikke at tænke noget andet og ikke at føle noget andet, men at foretage nogle konkrete handlinger anderledes. Det betyder, at der er vaner og mønstre der skal laves om. Det betyder at man skal se nogle problemstillinger i et nyt og større perspektiv. Lad mig komme med endnu et eksempel;
En kvinde, som har stor indsigt i spirituelle emner, kan ikke forstå at hun aldrig har fået nogen løn af universet for al den fred hun spreder ud, under sin daglige meditation. Så hun har lært, at hvis man vil have flere penge, så skal man tænke positivt. Hun er så god som dagen er lang, og hun fordømmer ingen. Hun kan se, at alt eksisterer med et formål … men hun er efterhånden blevet meget fattig af at sidde og meditere. Hun kan ikke forstå at Gud og universet ikke belønner hende, så hun beslutter sig for at meditere noget mere, for det må jo virke….
Hun har ikke forstået karmaloven… Når hun sender positive tanker ud, så høster hun blot flere positive tanker, og det er selvfølgelig meget godt, men hun har ikke forstået, at livet her på jorden handler om at leve livet FYSISK, og du kan ikke spise positive tanker. I et andet liv har hun aflagt et fattigdomsløfte, der gælder til evig tid, og dette er også med til at blokere hendes finanser. Faktisk prøver hun også at leve i overensstemmelse med nogle andre love, end dem der gælder her på jorden. Husk på, at hun fra et højere perspektiv har valgt at inkarnere for at få en FYSISK oplevelse og erfaring. Ved kun at bruge sit liv på meditation og gode tanker, påvirker hun kroppen negativt, når hun ikke opfylder dens behov og dermed påvirker hun også sin sjæls formål i dette liv, i en negativ retning.
Så selv om det ser godt ud og lyder godt, så har det en direkte negativ konsekvens for den gode kvinde i forhold til karmaloven. Og det er fordi hun i sine meditationer ikke opnår større bevidsthed om sig selv, da der ikke nødvendigvis er læring i at sidde og meditere dagen lang og tænke positivt uden at følge det op med fysiske handlinger.

Heldigvis er der hjælp at hente, hvis du ikke selv kan se hvilke valg du træffer, der påvirker dig negativt eller har en negativ konsekvens, i forhold til det du ønsker at opnå i livet. Jeg kalder det en Karma-analyse og det er en reading af en times varighed, der hjælper dig med at foretage nye valg, så du kan ændre på dit liv.

Viviane Aslaug